Yhteystiedot

TJPesu Oy
Y-tunnus: 2391162-4

Tommi Pelkonen
0400 22 77 58
tommi.pelkonen@tjpesu.net

Postitusosoite (ei käyntiä)
Ohrakuja 9 B
02920 Espoo

Riitatilanteissa

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Nettiosoite kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi

Ota yhteyttä